16.2.1997 klo 10.00
Ennakkoilmoittautuminen päättyy 10.2.1997
Hiihtotapa perinteinen
Reittimuutos: Kauha-hiihto Lauhassa


22. Kauha-hiidossa on kolme eri matkaa 65, 30 ja 20 kilometriä.
Kaikki hiihtäjät osallistuvat palkintojen arvontaan.

Ennakkoilmoittautuminen
Hiihtoaamun ohjeet
Näin hiihdetään
|
|
|
|
Ilmoittautumispaikat Kauhajoella
Jälki-ilmoittautuminen hiihtoaamuna
Ennakkoilmoittautuneiden aineisto
Vuoden 1996 Kauha-hiihto

Osallistumismaksut
Kauha-Hiihto ry:n
Tilinumerot

Sarjat

30 km miehet ja naiset 80 mk
30 km alle 16-vuotiaat 40 mk
65 km miehet ja naiset 100 mk
65 km alle 16-vuotiaat 40 mk
20 km miehet ja naiset 50 mk
20 km alle 16-vuotiaat 30 mk

- SOP, Kauhajoki 512108-425160
- Merita, Kauhajoki 106030-101765
Miehet 65 km: Yleinen, 40v.,50v. ja 60v.
miehet 30 km, miehet 20 km, naiset 65 km,
naiset 30 km ja naiset 20 km. Kaikille mat-
koille mahdollista osallistua myös ilman
ajanottoa.


  JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
  HIIHTOAAMUNA


  Osallistumismaksu:
  65 km miehet ja naiset 150mk
  65 km alle 16-vuotiaat 60 mk
  30 km miehet ja naiset 120mk
  30 km alle 16-vuotiaat 60 mk
  20 km miehet ja naiset 70 mk
  20 km alle 16-vuotiaat 40 mk

  Mikäli hiihdetään normaali reitti,
  mahdollisimman monen toivo-
  taan ilmoittautuvan uimahalli-
  urheilutalolta klo 7.30 - 9.00 en-
  nen kuljetusta lähtöpaikoille, jotta
  jälki-ilmoittautuneet ehditään kir-
  joittaa ATK-tiedostoon.
  Lähtöpaikoilla Piiparin (20 km),
  Könnön (30 km) ja Muurahaisen
  (65 km) kouluilla ilmoittautuminen
  klo 8.00 - 10.00
  Jos lumitilanteen vuoksi hiihde-
  tään lauhavuoren ja Muurahai-
  sen kylän maastoissa, jälki-ilmoit-
  tautuminen. lähtö, maali ja pai-
  koitus ovat Muurahaisen koululla.


HIIHTOAAMUN OHJEET


  PAIKOITUS UIMAHALLI-
  URHEILUTALOLLA

  Lumisina talvina, kun hiihdetään
  normaali hiihtoreitti, kannattaa jät-
  tää auto Kauhajoen uimahalli-ur-
  heilutalolle. Maalipaikalle osaa
  viitoituksen avulla. Laaja opastet-
  tu pysäköintialue on maalipaikan
  vieressä.

  LINJA-AUTOKULJETUS
  LÄHTÖÖN
  Autot lähtevät klo 8.30 alkaen
  uimahalli-urheilutalolta.
  Muurahaisiin (65 km:n lähtö) vii-
  meinen auto lähtee 9.00 ja
  Könnöön (30 km:n lähtö) sekä
  Piiparin (20 km:n lähtö) viimeinen
  auto lähtee 9.30. Autot on mer-
  kitty tunnuksin.

  VARUSTELAUKUT
  Lähtöpaikoissa on auto varus-
  teiden kuljetusta varten. Auto on
  merkitty tunnuksin. Se tuo hiihtä-
  jien kassit maalipaikalle.

  PAIKOITUS
  LÄHTÖPAIKOILLA

  Esim. etelästä Kankaanpään ja
  Honkajoen kautta saapuvat sääs-
  tävät aamulla aikaa ilmoittau-
  tumalla lähtöpaikoilla. Lähtöpaik-
  koijen välittömään läheisyyteen
  on varattu opastettuja paikoitus-
  alueita hiihtäjien autoille. Paluu-
  kuljetukset maalista takaisin läh-
  töpaikoille tapahtuvat klo 14.30 ja
  15.30 sekä myöhemmin tar-
  peen vaatiessa.

NÄIN HIIHDETÄÄN


  LÄHTÖ
  Lähtöryhmityksessä kilpahiihtäjät
  asettuvat eturiviin. Lähtölaukaus
  pamahtaa klo 10.

  Alku on syytä ottaa rauhallisesti
  välinerikkojen välttämiseksi. Kau-
  ha-Hiihdon järjestäjät eivät vastaa
  hiihdon aikana tapahtuvista tapa-
  turmista, ellei vahinko johdu jär-
  jestäjien laiminlyönneistä.

  HUOLTOASEMAT
  Hiihtäjien on syytä nauttia läm-
  mintä juomaa jokaisella huolto-
  asemalla, jotta energiaa riittää ja
  nestetasapaino pysyy kunnossa.

  ENSIAPUPARTIO
  Ensiapupartiot seuraavat viimeis-
  ten hiihtäjien jäljessä. Ensiapua
  saa myös huoltoasemilta.

  PALKINNOT
  Kaikkien osallistujien kesken ar-
  votaan palkintoja mm. kylpylälo-
  mapaketti, lahjakortteja urheilu-
  liikkeisiin sekä villakäsitöitä.

  Eri sarjoissa palkitaan 3-10 pa-
  rasta hiihtäjää.
  Palkinnot jaetaan heti maaliin saa-
  pumisen yhteydessä.
  Kauha-Hiihdon muistomitali on
  Helena Hietasen suunnittelema
  "Käymme yhdessä ain".

  TULOSLUETTELO
  Tulokset lähetetään ne haluaville,
  osoitekortin täyttäneille. Tulokset
  julkaistaan myös Kauhajoen Kun-
  nallislehdessä.

  TÄMÄ HUOLTO SISÄLTYY
  OSALLISTUMISMAKSUUN

  1. Lauha, 7 km, mehu
  2. Kauhajärvi, 20 km, mehu, vesi,
  urheilujuoma, velli, välinehuolto
  3. Kirveskylä, 27 km, mehu
  4. Könnö, 35 km, mehu, vesi
  kauravelli, suolakurkku, väline-
  huolto
  5. Hyyppä, 41/6 km, mehu
  6. Piipari, 50/15 km, mehu, vesi,
  kauravelli, suolakurkku
  rusinat, välinehuolto
  7. Pukinmäki, 55/25 km
  8. Sotka, 60/25 km
  9. Maali Kauhajoen uimahalli,
  65/30 km, mehu

  TIEDUSTELUT
  Työaikana liikuntasihteeri
  Paula Kallionpää____(06) 231 8337
  iltaisin
  Jussi Kleemola______(06) 231 1118
  Pertti Soini_________(06) 231 2451

  KAUHA-HIIHDON TOIMISTO
  Puh. (06) 231 8293. Osoite: Uima-
  halli-Urheilutalo, Urheilutalo 3, 61800
  Kauhajoki. Toimisto avoinna 10.-
  15.2.1997 klo 9-14. Toivotaan, että
  näinä päivinä tiedustelut osoitetaan
  hiihdon toimistoon.

KAUHA-HIIHTO RY
Uimahall-urheilutalo
Urheilutie 3, 61800 KAUHAJOKI

Page designed by: Jussi Panula