Otamme tietosuoja-asetuksen vaatimukset asianmukaisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla huomioon.

Kauhahiihto ei käsittele henkilötietoja. Arvioimme toimintaamme tietosuoja-asetusta vasten ja huolehdimme, että toimintamme on EU:n tietosuoja-asetuksen määräysten mukainen