Kauha-Hiihto och BotniaVasan samarbetar som vänskapslopp. En form av samarbete är resan till det 90 km långa Vasaloppet i Sverige. Skidåkarna längs kusten har lång erfarenhet av resor till Vasaloppet och önskar alla intresserade välkomna att delta i den trivsamma resan tillsammans med dem och Norrvalla Sport.

Vasaloppet är en av världen mest populära motionsevenemang och lockar årligen 15000 deltagare. Nästa år åks Vasaloppet 28.2.2020. De som är intresserade av skidresan uppmanas att i god tid ta kontakt med reseledarna (John Glasberg 0500-265690 ellerKenneth Påhls 0500-665141) för närmare information.

Kauha-Hiihto och BotniaVasan fungerar som seedningslopp för Vasaloppet. Efter att årets lopp är åkta kommer seedningsresultaten att publiceras på BotniaVasans hemsida. Där framgår till vilket startled i Vasaloppet resultaten från BV 52 km eller K-H 60 berättigar till.