Första hjälp

För första hjälpen ansvarar den erfarna gruppen för akutomhändertagande i Karvia. Förstahjälpspatruller följer efter de sista skidåkarna med kälkar. Vid behov ges första hjälp också på servicestationerna.

Servicestationerna
Det finns servicestationer med ca 6-10 km:s intervaller längs rutten. Skidåkarna borde dricka varma drycker på varje servicestation för att få tillräckligt med energi och för att hålla vätskebalansen.

Servicestationernas bordsordning
ast kost först: saltgurka, bröd, välling, russin
Vätskorna i slutändan av bordet:sportdryck, saft, vatten

Servicepunkter

SERVICESTATIONER 10KMRumakiviMålgången
Efter4km10km
saftxx
sportdryckx
rusinx
saltgurkax
SERVICESTATIONER 20KMLauhas stugaRumakiviMålgången
Efter7km14km20km
saftxxx
sportdryckxx
rusinxx
saltgurkaxx
vällingx
brödx
SERVICESTATIONER 30KMLauhas stugaSpitaalijärviRumakiviMålgången
Efter7km17km24km30km
saftxxxx
sportdryckxxx
rusinxxx
saltgurkaxxx
vällingxx
brödx
Service
stationer 60KM
Lauhas stugaSpitaalijärviRumakiviMetsolaLauhas stugaSpitaalijärviRumakiviMålgången
Efter7km17km24km30km37km47km54km60km
saftxxxxxxxx
sportdryckxxxxxxx
rusinxxxxxxx
saltgurkaxxxxxxx
vällingxxxx
brödxx

Vallningsservice
Kauhajoki Karhus skidskyttesektion och START-skidvalla erbjuder skidåkarna avgiftsfri vallningsservice under skidmorgonen vid startpunkten i Muurahainen från kl. 8.00.

Obs! Parkering, vallningsservice, servering på servicestationerna samt medalj vid mållinjen, saft och bastu ingår i deltagaravgiften.