K A U H A J O K I  -  H I I H D O T T E R V E T U L O A   H  I  I  H T Ä M Ä Ä N , K A U H A J O E L L E !
K A U H A J O K I  -  H I I H D O T

Kauhajoella on vuonna 2008 mahdollisuus osallistua kolmeen eri hiihtotapahtumaan: Nummijärvi-hiihdosta perinteiseen Kauha-Hiihtoon ja yhdeksänteen Hyyppä- hiihtoon