Arrangörerna har satt upp skyltar längs huvudvägarna som vägledning till startpunkten för Kauha-Loppet i Muurahainen (adress Honkajoentie 785, 61960 Kyrönlatva).os. Honkajoentie 785, 61960 KyrönlatvaEftersom alla sträckor skidas i en slinga är startpunkten och målgången den samma.

Parkering vid startpunkten
I direkt anslutning till startpunkten finns det anvisade parkeringsplatser för skidåkarnas bilar. Parkeringen är avgiftsfri.

Start
I startuppställningen ställer sig tävlingsåkarna i den främsta raden.
Deltagarna i 60 km loppet startar kl. 10.00 och de övriga kl. 11.00.
Det lönar sig att ta det lugnt i början för att undvika skador på utrustningen.

Arrangörerna av Kauha-Loppet svarar inte för olyckor som inträffar under skidloppet, om inte skadan beror på arrangörernas försummelse.