Första hjälp

För första hjälpen ansvarar den erfarna gruppen för akutomhändertagande i Karvia. Förstahjälpspatruller följer efter de sista skidåkarna med kälkar. Vid behov ges första hjälp också på servicestationerna.

Servicestationerna
Det finns servicestationer med ca 6-10 km:s intervaller längs rutten. Skidåkarna borde dricka varma drycker på varje servicestation för att få tillräckligt med energi och för att hålla vätskebalansen.

Servicestationernas bordsordning
ast kost först: saltgurka, bröd, välling, russin
Vätskorna i slutändan av bordet: sportdryck, saft, vatten

Servicestationer

Servicestationer 10kmRumakiviMålgangen
Efter4km10km
saftxx
sportdryckx
rusinx
saltgurkax
Servicestationer 20kmLauhas stugaRumakiviMålgangen
Efter7km14km20km
saftxxx
sportdryckxx
rusinxx
saltgurkaxx
vällingx
brödx
Servicestationer 30kmLauhas stugaSpitaalijärviRumakiviMålgangen
Efter7km17km24km30km
mehuxxxx
urh.juomaxxx
rusinaxxx
suolakurkkuxxx
vellixx
leipäx
Servicestationer 60kmLauhas stugaSpitaalijärviRumakiviMetsolaLauhas stugaSpitaalijärviRumakiviMålgangen
Hiihdetty7km17km24km30km37km47km54km60km
mehuxxxxxxxx
urh.juomaxxxxxxx
rusinaxxxxxxx
suolakurkkuxxxxxxx
vellixxxx
leipäxx

Vallningsservice
Kauhajoki Karhus skidskyttesektion och START-skidvalla erbjuder skidåkarna avgiftsfri vallningsservice under skidmorgonen vid startpunkten i Muurahainen från kl. 8.00.

Obs!
Parkering, vallningsservice, servering på servicestationerna samt medalj vid mållinjen, saft och bastu ingår i deltagaravgiften.