Aiempia Kauha-Hiihtoja:

1996

1997TULOKSIA


23. KAUHA-HIIHTO

15.2.1998
Ennakkoilmoittautuminen päättyy 9.2.1998
Hiihtotapa perinteinen

23. Kauha-Hiihdossa on kolme eri matkaa 65, 30 ja 20 kilometriä.
Kauha-Hiihto hiihdetään Lauhanvuoren, Muurahaiskylän ja Vakkurinkylän lumivarmemmissa, vaihtelevissa maastoissa. Kauha-Hiihdon alkuperäistä reittiä Muutahaisesta Kauhajoen keskustaan ei ole pystytty lumenpuutteen vuoksi moneen vuoteen hiihtämään. Viimevuonna hiihdetty reitti on nyt päätetty ottaa ykkösvaihtoehdoksi ja keskittyä sen kehittämiseen. Näin vältytään viimehetken muutoksilta. Latuuria aletaan tampata heti, kun lunta on riittävästi.
Kauha-Hiihdon alkuperäiselle reitille palataan, jos saamme kunnon vanhanajan lumitalven tänne Länsi-Suomeen.

Kaikki hiihtäjät osallistuvat palkintojen arvontaan.

Osallistumismaksut 30 km miehet ja naiset 80 mk
30 km alle 16-vuotiaat 40 mk
65 km miehet ja naiset 100 mk
65 km alle 16-vuotiaat 40 mk
20 km miehet ja naiset 50 mk
20 km alle 16-vuotiaat 30 mk
Kauha-Hiihto ry:n
Tilinumerot
- SOP, Kauhajoki 512108-425160
- Merita, Kauhajoki 106030-101765
Sarjat Miehet 65 km: Yleinen, 40v.,50v. ja 60v.
miehet 30 km, miehet 20 km, naiset 65 km,
naiset 30 km ja naiset 20 km. Kaikille mat-
koille mahdollista osallistua myös ilman
ajanottoa.
ENNAKKOILMOITTAUTU-
MINEN

Ennakkoon ilmoittaudutaan täyt-
tämällä ja postittamalla oheinen
ilmoittautumiskavake (esite) tai faxaa-
malla numeroon (06) 231 8409,
231 8340. Osallistumismaksu suo-
ritetaan pankkiin Kauha-Hiihdon
tilille. On tärkeää että otat mak-
sukuitin mukaasi hiihtoon.
Pelkällä pankkisiirrolla tehdyt järjes-
täjille

ENNAKKOILMOITTAUTU-
NEIDEN AINEISTO LÄHTÖ-
PAIKALLA

10.2. mennessä ennakkoon il-
moittautuneet saavat hiidon ai-
neiston lähtöpaikalta. Kuoressa
on rintanumero ja ohje-lehtinen

ILMOITTAUTUMISPAIKAT
KAUHAJOELLA

Kauhajoen uimahalli-urheilutalol-
ta, Kauhajoen Urheiluvälineessä
ja Urheiluliike Uusi-Kokossa il-
moittautuvat saavat heti hiihdon
aineiston.

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN
HIIHTOAAMUNA

Osallistumismaksu:
65 km miehet ja naiset 150mk
65 km alle 16-vuotiaat 60 mk
30 km miehet ja naiset 120mk
30 km alle 16-vuotiaat 60 mk
20 km miehet ja naiset 70 mk
20 km alle 16-vuotiaat 40 mk

Lähtöpaikalla Muurahaisen koululla otetaan vastaan ilmoittautumisia klo 8.00 - 10.00

HIIHTOAAMUN OHJEET

LINJA-AUTOKULJETUS
LÄHTÖÖN

Autot lähtevät klo 8.30 alkaen
uimahalli-urheilutalolta.
Muurahaisiin (65 km:n lähtö) vii-
meinen auto lähtee 9.00 ja
Könnöön (30 km:n lähtö) sekä
Piiparin (20 km:n lähtö) viimeinen
auto lähtee 9.30. Autot on mer-
kitty tunnuksin.
PAIKOITUS
LÄHTÖPAIKOILLA

Esim. etelästä Kankaanpään ja
Honkajoen kautta saapuvat sääs-
tävät aamulla aikaa ilmoittau-
tumalla lähtöpaikoilla. Lähtöpaik-
koijen välittömään läheisyyteen
on varattu opastettuja paikoitus-
alueita hiihtäjien autoille. Paluu-
kuljetukset maalista takaisin läh-
töpaikoille tapahtuvat klo 14.30 ja
15.30 sekä myöhemmin tar-
peen vaatiessa.

NÄIN HIIHDETÄÄN

LÄHTÖ
Lähtöryhmityksessä kilpahiihtäjät
asettuvat eturiviin. Lähtölaukaus
pamahtaa klo 10.


Alku on syytä ottaa rauhallisesti
välinerikkojen välttämiseksi. Kau-
ha-Hiihdon järjestäjät eivät vastaa
hiihdon aikana tapahtuvista tapa-
turmista, ellei vahinko johdu jär-
jestäjien laiminlyönneistä.


HUOLTOASEMAT
Hiihtäjien on syytä nauttia läm-
mintä juomaa jokaisella huolto-
asemalla, jotta energiaa riittää ja
nestetasapaino pysyy kunnossa.


ENSIAPUPARTIO
Ensiapupartiot seuraavat viimeis-
ten hiihtäjien jäljessä. Ensiapua
saa myös huoltoasemilta.


PALKINNOT
Kaikkien osallistujien kesken ar-
votaan palkintoja mm. kylpylälo-
mapaketti, lahjakortteja urheilu-
liikkeisiin sekä villakäsitöitä.
Eri sarjoissa palkitaan 3-10 pa-
rasta hiihtäjää.
Palkinnot jaetaan heti maaliin saa-
pumisen yhteydessä.
Kauha-Hiihdon muistomitali on
Helena Hietasen suunnittelema
"Käymme yhdessä ain".


TULOSLUETTELO
Tulokset lähetetään ne haluaville,
osoitekortin täyttäneille. Tulokset
julkaistaan myös Kauhajoen Kun-
nallislehdessä.


TÄMÄ HUOLTO SISÄLTYY
OSALLISTUMISMAKSUUN

1. Lauha Urheilujuoma
2. Spitaalijärvi Urheilujuoma
3. Rumakivi Urheilujuoma, rusina
4. Paholuoma Urheilujuoma, velli, rusina, suolakurkku
5. Vinniäisluoma Urheilujuoma
6. Köykkä Urheilujuoma, velli, rusina, suolakurkku
7. Viritysoja Urheilujuoma
8. Lauha Urheilujuoma, velli, rusina, suolakurkku
9. Maali Urheilujuoma
LUMIVARMAT REITIT

Lauhanvuoren huippu on Länsi-Suomen korkein kohta.
korkeudestaan johtuen alueella on tähän mennessä joka talvi ollut riittävästi lunta hiihdon järjestämiseen. Jos kuitenkin hiihto joudutaan puolet osallistumismaksusta.
Vähälumisina talvina järjestäjillä on oikeus reitin muutoksiin.

MAJOITUS

Kahajoen Krouvi,
puh. (06) 2311644

TIEDUSTELUT
Paula Kallionpää (06) 231 8337

Iltaisin:

Jussi Kleemola (06) 231 1118
Pertti Soini (06) 231 2451
KAUHA-HIHDON TOIMISTO

Puh. (06) 231 8293. Osoite: Uimahalli-urheilutalo, Urheilutie 3, 61800 Kauhajoki.

Toimisto avoinna 9. - 14.2.1998 klo 9.14. Toivotaan, että näinä päivinä tiedustelut osoitetaan hiihdon toimistoon.


Kauha-Hiihdon perinteinen reitti on mahdollista hiihtää vain runsaslumisin talvina.

KOLMEN LATURETKEN HIIHTO

VI Mesikämmen-hiihto 7.-8.2.98
Ähtäri, Soini

23. Kauha-hiihto 15.2.-98
Kauhajoki

XXXI Lauhanhiihto8.3.-98
Isojoki

Tiedustelut:
Liikuntatoimi Soini
(06) 528 2372

Ähtäri (06) 531 8206

Liikuntasihteeri (06) 231 8337

Nuoriso-liikuntasihteeri
(06) 2299 229

Kaikki kolme laturetkeä hiihtäneiden kesken arvotaan kolme 500 markan ostokorttia.

KAUHA-HIIHTO RY
Uimahalli-urheilutalo
Urheilutie 3, 61800 Kauhajoki