Tävlingsklasser på olika sträckor

60 km Myl, M40, M50, M60, Nyl, N40
30 km Herrar, Damer
20 km Herrar, Damer
10 km H16, D16 samt Familjeskidning (utan tid)

På alla sträckor motionsklasser utan tid. Till familjeskidningen är det smidigast att anmäla på plats. Avgiften är också samma.

FÖRHANDSANMÄLAN TOM FR 14.2 kl. 19.

En elektronisk blankett styr anmälningen till loppet samt till betalning i nätbanken. Förhandsanmälan ännu två dagar innan loppet är Kauha-Hiihtos smidiga tradition. OBS! att förhandsanmälan stängs på fredagen kl. 19. Om du gjort något fel i anmälan som du vill korrigera hjälper antti.oksanen@canorama.fi Dig.

I simhallen-idrottshuset Virkku (adress: Urheilutie 3, 61800 Kauhajoki) kan man förhandsanmäla sig även på plats på fredag 14.2.2020 kl. 12.00-18.00 (från aulan upp till höger i mötesrummet)

Mera info

Veckan innan loppet skriver vi aktivt om snöläget och om spåret hit på nätets aktuelltsida och på Fb-sidorna. Man kan ta kontakt även med e-post kauhahiihto@gmail.com eller telefon 0400 269 221 (Lammi), 040 419 8843 (Kleemola), 0400 161 501 (Ojala).

Anmälningsavgifter (förhandsanmälan)

60 km: klasser, motion40€
30 km: klasser, motion30€
20 km: klasser, motion25€
10 km: H16, D1615€
10 km: familjeskidning25€
10 km: motion20€

Förhandsanmälda
Förhandsanmälda får ett kuvert med tävlingsnummern i på startplatsen. Aktuell information fås på startplatsens infotavla, av funktionärer och via speakern.

Efteranmälning på morgonen

Efteranmälningar tas emot på startplatsen i Muurahainen kl. 7.30 och senast en timme innan start.

Anmälningsavgifter på morgonen i Muurahainen

60 km50€
30 km40€
20 km35€
10 km P16, T1615€
10 km: familjeskidning25€
10 km motion20€

Om loppet måste inhiberas returnerar arrangörerna hälften av avgiften åt de anmälda.

En elektronisk blankett